ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛTIΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE-START

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛTIΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE-START

Το έργο RE-START αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης, το οποίο παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και τεχνογνωσία για τη δημιουργία βιώσιμων νεοφυών επιχειρήσεων από φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου, εδώ.


Publication Date: 19/01/2023