ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Με μια άνευ προηγουμένου υγειονομική, κοινωνική και οικονομική κρίση να εξαπολύεται σε όλο τον κόσμο λόγω της πανδημίας COVID-19, η επιχειρηματική νοοτροπία είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της αύξησης των ποσοστών ανεργίας και την αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στην Ευρώπη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα και τη σωρευτική εμπειρία της ομάδας της GrantXpert στην υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων και νέων επιχειρηματιών με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η ομάδα μας είναι ο συντονιστής του νέου χρηματοδοτούμενου προγράμματος ENTRANCE από την Ε.Ε. που σημαίνει «Enhancing the ENTRepreneurial mindset of non-business Academics in Europe». Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + KA2 Strategic Partnerships in Higher Education και θα υλοποιηθεί τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το πρόγραμμα ENTRANCE αποτελεί ένα δομημένο, ευρωπαϊκό και διεπιστημονικό περιβάλλον κατάρτισης, περιλαμβάνοντας τη συνεργασία πέντε οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η GrantXpert συνεργάζεται με δύο πανεπιστήμια - Πανεπιστήμιο της Beira Interior στην Πορτογαλία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Kaunas στη Λιθουανία - και δύο οργανισμούς με μεγάλη εμπειρία στην επιχειρηματικότητα – το Κέντρο Καινοτομίας IDEA στην Κύπρο και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς που δεν έχουν εμπειρία στην επιχειρηματικότητα ή σε κάποιον τομέα που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις. Ο στόχος του προγράμματος ENTRANCE είναι διττός. Αρχικά, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης για την ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των ικανοτήτων των ακαδημαϊκών με μη επιχειρηματική δραστηριότητα (όπως ακαδημαϊκοί από τους τομείς των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Τεχνών, της Πληροφορικής, της Υγείας, της Εκπαίδευσης κ.λπ.), εξοπλίζοντάς τους ταυτόχρονα με παιδαγωγικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την προώθηση της επιχειρηματικής ώθησης των μαθητών. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή διαφορετικών δραστηριοτήτων και μεθόδων, όπως η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα και η παροχή παραδειγμάτων από πραγματικές περιπτώσεις μελέτης επιτυχημένων ακαδημαϊκών που έγιναν επιχειρηματίες.

Το αρχικό στάδιο του έργου μας επικεντρώνεται στην ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ) και των προγραμμάτων σπουδών μη επιχειρηματικού περιεχομένου με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Προκειμένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου, θα θέλαμε να συνεργαστούμε με ακαδημαϊκούς χωρίς προϋπάρχουσα εμπειρία στην επιχειρηματικότητα που είναι πρόθυμοι να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που έχουμε αναπτύξει. Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις που έχουν οι ακαδημαϊκοί των χωρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία μας ως προς την επιχειρηματικότητα και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν για την προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας των μαθητών τους.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με ακαδημαϊκούς και ερευνητές που είναι πρόθυμοι να κάνουν το επόμενο βήμα αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας το ερευνητικό τους έργο σε μια νέα επιχειρηματική ιδέα!

Εάν είστε ακαδημαϊκός και σας ενδιαφέρει να εμπλακείτε στην υλοποίηση του έργου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 22669266 ή μέσω email στο admin@grantxpert.eu, αναφέροντας τον τίτλο του έργου ENTRANCE.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://entranceproject.eu/

Publication Date: 16/02/2021