ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Είσαι νέος ιδιοκτήτης ή διευθυντής μικρής επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται τα τελευταία πέντε χρόνια στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών της πληροφορικής, της τεχνολογίας ή της βιοτεχνίας, και θέλετε να επεκτείνετε την επιχείρηση σας και να αναπτύξετε τις επιχειρηματικές και ηγετικές σας δεξιότητες;

Τότε το πενταήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα MultiENT Coach είναι ιδανικό για εσάς! Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 6-10 Μαϊου 2019 στη Ρουμανία και τα έξοδα καλύπτονται πλήρως από το επιχορηγημένο μας έργο ERASMUS+ MULTI-ENT.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο ενημερωτικό φυλλάδιο ή να επικοινωνήσετε με την Στέφανη Θεοφάνους στο τηλέφωνο 22669266 ή μέσω email, eufunds@grantxpert.eu.

Τελευταία ημέρα για δήλωση συμμετοχής: 22/02/2019

Publication Date: 31/01/2019ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ