ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η GranXpert Consulting παρουσιάζει τα σχέδια για επιχορήγηση προσωπικού τα οποία είναι διαθέσιμα αυτό το διάστημα από την ΑνΑΔ και παραμένουν ανοικτά συνεχόμενα, χωρίς να κλείνουν κατά διαστήματα.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εκ μέρους των πελατών μας την ετοιμασία των αιτήσεων για πρόσληψη νέων υπαλλήλων μέσω επιχορηγημένων σχεδίων, έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε αυτά τα σχέδια, με πέραν των 80 εγκρίσεων και 100% ποσοστό επιτυχίας. 

1. Σχέδιο που αφορά πτυχιούχους:
Το σχέδιο καλύπτει πρόσφατα πτυχιούχους πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι κάτω των 30 χρονών, δεν έχουν εργασιακή εμπειρία και το σχέδιο έχει ως απώτερο στόχο να δώσει αυτή την ευκαιρία για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση λαμβάνει μέγιστο χορήγημα €8400  για τους πρώτους 6 μήνες εργοδότησης. Το σχέδιο αφορά προσωπικό πλήρους απασχόλησης. 

2. Σχέδιο που αφορά μακροχρόνια άνεργους:
Το σχέδιο καλύπτει μακροχρόνια άνεργους, δηλαδή άτομα που είναι εγκεγραμμένους στη δημόσια υπηρεσία  πέραν τους 6 μήνων, με σκοπό της κατάρτιση τους από την επιχείρηση. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 6 μηνών. Η επιχείρηση λαμβάνει μέγιστο χορήγημα €5000 για τους πρώτους 4 μήνες εργοδότησης. Το σχέδιο αφορά  προσωπικό πλήρης απασχόλησης. 
  

Η διαδικασία γίνεται μέσω του συστήματος της ΑνΑΔ «ΕΡΜΗΣ» και έχουν αυτοματοποιηθεί όλα τα βήματα. Επίσης οι εγκρίσεις από την ΑνΑΔ δίνονται μέσα σε λίγες μέρες και με τη λήξη του προγράμματος και την υποβολή των κατάλληλων παραστατικών γίνεται άμεσα η πληρωμή προς την επιχείρηση από την ΑνΑΔ. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονταν τα προηγούμενα χρόνια έχουν πλέον ξεπεραστεί και όλες οι διαδικασίες ολοκληρώνονται διαδικτυακά και άμεσα.
Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας συμβουλέψουμε για το κατάλληλο πρόγραμμα επιχορήγησης σε σχέση με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων που αφορά τη δική σας επιχείρηση. Επικοινωνήστε με την κα Έλενα Στυλιανού στο 22669266 (admin@grantxpert.eu) για να συζητήσετε τις ανάγκες σας και να σας καθοδηγήσουμε καταλλήλως ώστε να πετύχετε την άντληση των σχετικών κονδυλίων.Publication Date: 24/01/2023