ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Η GrantXpert Consulting διοργανώνει το σεμινάριο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕΣΩ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ”, προσαρμοσμένο στη νέα οικονομική πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη όσα προβλέπεται ότι θα επακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.

Η επιθυμία για δημιουργία είναι μια από τις πιο βαθιές λαχτάρες της ανθρώπινης ψυχής. Ο σύγχρονος και συμβατικός τρόπος ζωής, αποξένωσε τον άνθρωπο από αυτή την εσωτερική του ανάγκη. Μοτίβα επαναλαμβάνονται, χωρίς δημιουργικότητα, χωρίς καινοτομία. Ωστόσο, όσοι άνθρωποι είναι δημιουργικοί, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι και χαρούμενοι. Είναι καινοτόμοι και είναι επιτυχημένοι.

Ως επιπρόσθετη πρόκληση, είναι η έλευση της πανδημίας, η οποία επηρεάζει σημαντικά την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που, μη μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή έχουν κλείσει. Οι πρωτόγνωρες συνθήκες στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις, απαιτούν δημιουργικότητα και καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές. Η επιτυχία μιας κοινωνίας βασίζεται σημαντικά στην ικανότητά της να προσαρμόζεται και να ελέγχει τις διάφορες συνθήκες που προκύπτουν. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να αναπτυχθούν στη βάση νέων μοντέλων και πρακτικών.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν μοντέλα και εργαλεία παραγωγής καινοτόμων ιδεών, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες σχεδιασμού, εφαρμογής, ανάπτυξης και αξιολόγησης της καινοτομίας, στην επιχείρησή τους.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε ομαδικές εργασίες και διαδραστικές δραστηριότητες, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο αφορά όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών:
  • νέους επαγγελματίες
  • ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων
  • νέους επιχειρηματίες
  • στελέχη επιχειρήσεων
  • εργαζόμενους στον τομέα του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής ανάπτυξης
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Zoom:

Ημερομηνίες:
  • Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021, 09:00-16:00
  • Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, 09:00-16:00 και
  • Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, 09:00-13:30
Συνολική διάρκεια εκπαιδευτικού χρόνου: 16 ώρες

Δικαίωμα συμμετοχής €397 πλέον ΦΠΑ, μείον €272 χορηγία από ΑνΑΔ.

Καταβλητέο ποσό ανά συμμετέχοντα: €125 πλέον ΦΠΑ (€75,43)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εγγραφές στο σεμινάριο παρακαλώ πατήστε εδώ.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:

Κ. Βαγγέλης Σπετζούρας, Vangelis@grantxpert.eu, 22669266.

Τελευταία ημέρα για εγγραφές: 02/04/2021.

Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Publication Date: 25/02/2021