ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2027

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2027

Αποκτήστε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Το σεμινάριο ενδιαφέρει ιδιαίτερα λογιστικά, ελεγκτικά, δικηγορικά και συμβουλευτικά γραφεία

Η GrantXpert συνεχίζει τα πολύ επιτυχημένα της σεμινάρια για τα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MμΕ) της Κύπρου. To σεμινάριο προσφέρεται εδώ και 7 χρόνια και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από στελέχη ΜμΕ για συμμετοχή, με πέραν των 300 συμμετεχόντων μέχρι σήμερα. Για την τρέχουσα επταετία των επιχορηγήσεων, τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το σεμινάριο είναι ανανεωμένο και σημαντικά αναβαθμισμένο.

Στο σεμινάριο, το οποίο έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ, θα δοθεί η ευκαιρία στα διευθυντικά στελέχη ΜμΕ να καταρτισθούν εις βάθος για τις ευκαιρίες επιχορηγήσεων που θα είναι διαθέσιμες από τα νέα Ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα για το 2021-2027, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρειάζεται να σχεδιάσουν, ώστε να τα αξιοποιήσουν σωστά, προς όφελος της εταιρείας τους.

Υπάρχουν διάφορα συγχρηματοδοτούμενα, εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν μία κυπριακή εταιρεία:

  • να εξελιχθεί και να γίνει πιο ανταγωνιστική μέσω της τεχνογνωσίας που θα αναπτύξει και τη νέα γνώση που θα αποκομίσει μέσω των συνεργασιών που θα κάνει με άλλους εταίρους της Ευρώπης
  • να διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της σε διάφορους τομείς, όπως παραγωγή και εμπορία προϊόντων, προβολή και διαφήμιση, τεχνολογία, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
  • να εμπλακεί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών να αναζητήσει γενικότερα τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητάς της μέσα από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση της κατάλληλης χρηματοδότησης με την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών.

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής: 28 Ιουνίου 2021 (09:00-16:00)

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε: 
  • Ιδιοκτήτες / Ιδρυτές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
  • Μεσαία και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων
  • Συμβούλους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
  • Λογιστές/ελεγκτές/δικηγόρους μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Στελέχη άλλων οργανισμών (όπως μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σωματείων, κτλ.)
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: €115 πλέον ΦΠΑ

Για εγγραφές στο σεμινάριο παρακαλώ πατήστε εδώ

Τελευταία ημέρα για εγγραφές: 25/6/2021

Publication Date: 17/06/2021