ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2027

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2027

Αποκτήστε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ!

Η GrantXpert συνεχίζει τα πολύ επιτυχημένα της σεμινάρια για τα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MμΕ) της Κύπρου. To σεμινάριο προσφέρεται εδώ και 7 χρόνια και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από στελέχη ΜμΕ για συμμετοχή, με πέραν των 300 συμμετεχόντων μέχρι σήμερα. Για την τρέχουσα επταετία των επιχορηγήσεων, τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, το σεμινάριο είναι ανανεωμένο και σημαντικά αναβαθμισμένο.

Στο σεμινάριο, το οποίο έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ, θα δοθεί η ευκαιρία στα διευθυντικά στελέχη ΜμΕ να καταρτισθούν εις βάθος για τις ευκαιρίες επιχορηγήσεων που θα είναι διαθέσιμες από τα νέα Ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά προγράμματα για το 2021-2027, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρειάζεται να σχεδιάσουν, ώστε να τα αξιοποιήσουν σωστά, προς όφελος της εταιρείας τους.

Η έμφαση στις ΜμΕ δίνεται γιατί πέραν του 99% των κυπριακών επιχειρήσεων εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία (σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και είναι οι επιχειρήσεις που έχουν πιο άμεση ανάγκη για στήριξη και καθοδήγηση για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λόγω αυξημένου κόστους στην ετοιμασία αιτήσεων και στην έλλειψη εξειδίκευσης στον τρόπο ετοιμασίας αυτών των αιτήσεων.

Πολλές κυπριακές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες πρόσβασης στα Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων. Μόνο ένας μικρός αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Κύπρο καταφέρνουν να εμπλακούν επιτυχημένα στα μεγάλα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της προηγούμενης τους εμπλοκής και εξειδίκευσης σε αυτά τα προγράμματα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής κρίσης που μαστίζει παγκόσμια τις επιχειρήσεις (και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να υφίσταται το πρόβλημα και τα επόμενα χρόνια, λόγω της πανδημίας), έχουν ως συνεπακόλουθο την περιορισμένη ή μη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ συχνά η έλλειψη οικονομικών πόρων και η οικονομική αστάθεια του κράτους παρουσιάζονται ως τροχοπέδη και στην ίδια τη σύστασή τους.

Η κατάλληλη χρηματοδότηση αποτελεί στις μέρες μας βασική προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης, την πρόοδο και την εξέλιξη της. Σύμφωνα με τα δεδομένα και τους στόχους της νέας προγραμματικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2021-2027, οι ΜμΕ αποτελούν βασική προτεραιότητα και κεντρικό στόχο των νέων προγραμμάτων, αφού ένας από τους βασικούς τους σκοπούς είναι η ενίσχυση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων πρακτικών, άντλησης κονδυλίων για δράσεις έρευνας και τεχνολογικής αναβάθμισης και ανάπτυξης των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού τους.

Υπάρχουν διάφορα συγχρηματοδοτούμενα, εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν μία κυπριακή εταιρεία:

 •  να εξελιχθεί και να γίνει πιο ανταγωνιστική μέσω της τεχνογνωσίας που θα αναπτύξει και τη νέα γνώση που θα αποκομίσει μέσω των συνεργασιών που θα κάνει με άλλους εταίρους της Ευρώπης
 • να διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών της σε διάφορους τομείς, όπως παραγωγή και εμπορία προϊόντων, προβολή και διαφήμιση, τεχνολογία, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
 • να εμπλακεί στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • να αναζητήσει γενικότερα τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητάς της μέσα από τον εντοπισμό και την αξιοποίηση της κατάλληλης χρηματοδότησης με την παράλληλη ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών.

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής:

EΠΙΛΟΓΗ Α: Διαδικτυακό σεμινάριο μέσω Zoom

Τρίτη 06/4 09:00-16:00

Tρίτη 13/4 09:00-16:00

ΕΠΙΛΟΓΗ Β: Σεμινάριο με φυσική παρουσία

Τρίτη 15/6 09:00-16:00

Πέμπτη 17/6 09:00-16:00.

O κάθε συμμετέχοντας επιλέγει εάν θέλει να παρακολουθήσει το σεμινάριο διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία (Επιλογή Α ή Επιλογή Β).

Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Ιδιοκτήτες / Ιδρυτές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Μεσαία και Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων
 • Συμβούλους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Λογιστές/ελεγκτές μικρομεσαίων επιχειρήσεων
 • Στελέχη άλλων οργανισμών (όπως μη κερδοσκοπικών οργανισμών, σωματείων, κτλ.)

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Oι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να εντοπίζουν τις χρηματοδοτήσεις που είναι κατάλληλες για την εταιρεία τους ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους τους, καθώς και τον τρόπο που μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Πέραν αυτών, θα γνωρίζουν αναλυτικά τις ορολογίες που χρησιμοποιούνται στους Οδηγούς ευρωπαϊκών προγραμμάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τις κυπριακές επιχειρήσεις, τα έντυπα και τα συμπληρωματικά έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν για συγκεκριμένα προγράμματα που θα παρουσιάζονται, τον τρόπο συμπλήρωσης τους, καθώς και τον τρόπο κατανόησης του εντύπου του προϋπολογισμού. Θα λάβουν γνώση για τα εργαλεία αναζήτησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, για χρήσιμες ιστοσελίδες και για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη συμπλήρωση συγκεκριμένων εγγράφων της αίτησης.
 • Να ετοιμάσουν ένα λεπτομερές στρατηγικό πλάνο για την εταιρεία τους, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση για την επόμενη διετία-τριετία για άντληση κονδυλίων από συγκεκριμένα επιχορηγημένα προγράμματα
 • Να εντοπίσουν τα συνηθισμένα λάθη που γίνονται στην ετοιμασία προτάσεων και τρόπους αποφυγής τους και να εντοπίζουν ενδεχόμενους κινδύνους και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.
 • Να μάθουν τα μυστικά και συμβουλές για συγγραφή και κατάθεση επιτυχημένης πρότασης μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση προηγούμενων επιτυχημένων έργων που έχουν επιχορηγηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σχετίζονται με τις κυπριακές επιχειρήσεις
 • Να εντοπίζουν τις πηγές πληροφόρησης για συνεχή ενημέρωση από στοχευμένες ιστοσελίδες σε σχέση με νέα προγράμματα επιχορηγήσεων και τρόπους αναζητήσεις συνεργατών για διεύρυνση του δικτύου συνεργατών τους σε όλους τους τομείς. Κριτήρια επιλογής και συνεργασίας.
 • Να αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας με άλλους οργανισμούς/εταιρείες της Κύπρου και της Ευρώπης.
 • Να νιώθουν περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση ως προς τη γνώση που έχουν λάβει για τα προγράμματα επιχορηγήσεων και να καταστρώσουν σχετικό στρατηγικό πλάνο για την αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  

ENOTHTA 1: Πλεονεκτήματα εμπλοκής σε προγράμματα επιχορηγήσεων για μια κυπριακή ΜμΕ
ENOTHTA 2: Απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή εμπλοκή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
ENOTHTA 3: Μύθοι και αλήθειες γύρω από τα προγράμματα επιχορήγησης
ENOTHTA 4: Μεταφορά Καλών Πρακτικών και Εμπειριών από προηγούμενες επιτυχημένες προτάσεις κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Πρακτική άσκηση. 
Ενότητα 5: Ευρωπαϊκές Στρατηγικές (πεδία πολιτικής) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 Ενότητα 6: Τα βήματα για μια επιτυχημένη υποβολή αίτησης-Από το Α μέχρι το Ω
Ενότητα 7: Ομαδική άσκηση: Καταγραφή της βασικής ιδέας (concept note) για νέα πρόταση
Ενότητα 8: Τρέχοντα/ανοικτά προγράμματα και προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν
Ενότητα 9: Πρακτική Άσκηση συμμετεχόντων
Ενότητα 10: Καταληκτική Ενότητα. Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν ελεύθερα να θέτουν ερωτήματα και να εκφέρουν τις απόψεις τους. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ

Η Δρ Χατζηχριστοδούλου ξεκίνησε τη δική της εταιρεία τον Απρίλιο του 2009 μετά από επιχορήγηση που έλαβε από το Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ο στόχος της GrantXpert είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Από το 2009 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 επιχορηγημένα έργα, ενώ η εταιρεία της GrantXpert Consulting έχει βοηθήσει κυπριακούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς να εξασφαλίσουν συνολικά πέραν των 25 εκ. Ευρώ από διάφορα προγράμματα επιχορήγησης.

Είναι συχνά προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάρια και συνέδρια που αφορούν τα Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επιχορηγήσεων.

Αποφοίτησε με άριστα από το LSE (BSc Accounting and Finance) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MPhil Management Studies). Ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων το 2013 (Πανεπιστήμιο Sheffield).

Η GrantXpert Consulting κατέχει ηγετικό ρόλο στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορηγήσεων, έχοντας στενή συνεργασία με όλα τα ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, μεγάλους ερευνητικούς οργανισμούς, καινοτόμες επιχειρήσεις, Δήμους και Κοινότητες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής: €329 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €204
Πληρωτέο από συμμετέχοντα: €125 + ΦΠΑ (€62,51)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Για εγγραφές στο σεμινάριο παρακαλώ πατήστε εδώ.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:
Κ. Βαγγέλης Σπετζούρας, Vangelis@grantxpert.eu, 22669266.

Τελευταία ημέρα για εγγραφές: 02/04/2021. (Επιλογή Α)
Τελευταία ημέρα για εγγραφές: 13/06/2021. (Επιλογή Β)

Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Publication Date: 28/02/2021