ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το σεμινάριο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αφού απώτερος στόχος της ΕΕ είναι η ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους!

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
  • να εντοπίζουν τις χρηματοδοτήσεις που είναι κατάλληλες για την επιχείρησή τους, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησής τους
  • να πραγματοποιούν στρατηγικό σχεδιασμό για άντληση κονδυλίων από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.
  • να κατανοούν τα συνηθισμένα λάθη που γίνονται στην ετοιμασία προτάσεων και να γνωρίζουν τους τρόπους αποφυγής τους
  • να γνωρίζουν μυστικά και συμβουλές για τη συγγραφή και κατάθεση επιτυχημένων αιτήσεων μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση προηγούμενων επιτυχημένων έργων που έχουν επιχορηγηθεί από Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία έχουν εμπλακεί κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  • να εξασφαλίζουν συνεχή ενημέρωση από στοχευμένες ιστοσελίδες και ενημερωτικές πύλες σε σχέση με νέα χρηματοδοτικά προγράμματα
  • να γνωρίζουν τρόπους αναζήτησης συνεργατών για διεύρυνση του δικτύου συνεργατών τους στην Κύπρο και στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής και συνεργασίας.

Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής:

Λευκωσία: 17/5/2017, Europa Plaza Hotel
Λεμεσός: 23/05/2017, Ajax Hotel


Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00 
Δικαίωμα συμμετοχής: €219 + ΦΠΑ, Μείον €119 (Χορηγία ΑνΑΔ)
Καταβλητέο ποσό ανά άτομο: €100 + ΦΠΑ (€64.22)

Γλώσσα Σεμιναρίου: Eλληνικά
Εκπαιδεύτρια: Δρ. Σίλια Χατζηχριστοδούλου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και κρατήστε τη θέση σας εγκαίρως, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής σε PDF ή σε Microsoft Word μέχρι τις 28/04 το αργότερο.

Publication Date: 22/03/2017ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ