ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ SUCCESS

Με επιτυχία κλείνει το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «SUCCESS- Strategies to Utilize and Cultivate positive Characteristics & Employability Skills in Schools” που ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2017 και είχε διάρκεια δύο χρόνια. Το υλικό, που παράχθηκε και είναι διαθέσιμο προς όλους τους ενδιαφερόμενους, εστιάζει στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νέων. Δεξιότητες όπως είναι η επικοινωνία, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, το κίνητρο και η ομαδική εργασία. Είναι βασισμένο στη θεωρία της θετικής ψυχολογίας (ευεξία, ανθεκτικότητα, δυνατά χαρακτηριστικά, θετικά συναισθήματα).

Σχολικοί Σύμβουλοι και Σύμβουλοι Επαγγελματικού προσανατολισμού στην Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Ιρλανδία είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν κατά την περίοδο της πιλοτικής φάσης του έργου έτσι ώστε να μεταφέρουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό εργαλείο διατίθεται ηλεκτρονικά για όλους τους συμβούλους των σχολείων καθώς και για τους συμβούλους Επαγγελματικού προσανατολισμού, τους εκπαιδευτές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην ιστοσελίδα του έργου καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Το Έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των στρατηγικών συμπράξεων του προγράμματος ERASMUS + για τη σχολική εκπαίδευση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.eusuccess.eu/
FACEBOOK: SUCCESS.EU17
YOUTUBE: SUCCESS.EU17Publication Date: 08/08/2019ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ SUCCESS
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ SUCCESS
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ SUCCESS