ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

📈 Οι γνώσεις των ιδρυτών και διευθυντών σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για να λαμβάνουν ορθές και ενημερωμένες αποφάσεις για τη χρηματοοικονομική τους στρατηγική, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους της επιχείρησής τους και να αναπτύσσουν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα. 

🎯Το σεμινάριο αυτό, μέσα από την πολυετή εμπειρία του εκπαιδευτή, κ. Αντώνη Χατζηχριστοδούλου, προσφέρει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τις απαραίτητες γνώσεις και στρατηγικές για να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις χρηματοοικονομικές προκλήσεις των επιχειρήσεών τους, ενισχύοντας την ικανότητά τους να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις.

🔹Ημερομηνία και Ώρες Διεξαγωγής: Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, 09:00-16:10
🔹Χώρος Διεξαγωγής: Γραφεία GrantXpert Consulting

👉Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, πατήστε εδώ.Publication Date: 22/02/2024