ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΕΞΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΕΞΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα προγράμματα ευεξίας των εργαζομένων αποτελούν τη νέα τάση στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας τους. Η ευεξία, που σημαίνει καλή έξης (συνήθεια), συμβάλει στην ενδυνάμωση και στην ευημερία των εργαζομένων, με απώτερο στόχο την εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη διαχείριση του στρες καθώς και την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. Η δημιουργία δράσεων που στοχεύουν στην ευεξία των εργαζομένων έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν μπαίνει κάτω από μια ομπρέλα ενός προγράμματος που τις ενώνει και τις συνδέει όλες μαζί, ενώ παράλληλα υπάρχει επαναληπτικότητα και μέτρηση των αποτελεσμάτων τους. Στόχος μας μέσω του νέου πολυεπιχειρησιακού προγράμματος κατάρτισης που προσφέρουμε είναι οι συμμετέχοντες να μπορούν να σχεδιάσουν ένα ολιστικό πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να αξιολογήσουν με συγκεκριμένους δείκτες την αποτελεσματικότητα του. Επίσης, θα εντοπίσουμε παράγοντες που συμβάλουν στην επιτυχία ενός προγράμματος ευεξίας αλλά και πιθανές δυσκολίες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει κατά την εφαρμογή.

Το σεμινάριο έχει λάβει έγκριση και επιχορηγείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σε ποιους απευθύνεται:

Στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων/Ανθρώπινου Δυναμικού, Στελέχη που ασχολούνται με θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία, Σύμβουλοι επιχειρήσεων και εκπαιδευτές ενηλίκων, Διευθυντικά στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Ιδρυτικά στελέχη νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).

Στόχοι και Σκοποί Σεμιναρίου:

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

-Αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της ευεξίας των εργαζομένων και τη χρησιμότητα των προγραμμάτων ευεξίας

-Διακρίνουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που υπάρχουν στην εταιρεία τους

-Κατανοήσουν τη σύνδεση της ευεξίας των εργαζομένων με την εταιρική κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης

-Κατανοήσουν τη σύνδεση της ευεξίας των εργαζομένων με την αποτελεσματικόητα, την παρακίνηση, την παραγωγικότητα και την ενδυνάμωση των εργαζομένων

-Σχεδιάσουν ένα ολιστικό πρόγραμμα ευεξίας για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους

-Αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ευεξίας μέσα από συγκεκριμένους μετρήσιμους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες

-Εκτιμήσουν τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που υπάρχουν στην εταιρεία τους, Υποστηρίζουν με συστηματικές δράσεις την ευεξία των εργαζομένων.

Το σεμινάριο διεξάγεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom, σε 4 απογευματινές συναντήσεις και θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά.

Σύντομο βιογραφικό εκπαιδεύτριας:

Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος – Executive Coach - Ψυχοθεραπεύτρια.

Εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών & προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων (απόλυση, πένθος, διαζύγιο, ασθένεια, υπερκόπωση-burn out) καθώς και στην προώθηση της Ψυχικής Υγείας και του Ευ Ζην μέσω εταιρικών προγραμμάτων Ευεξίας και προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έχει εμπειρία 20+ ετών ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και παράλληλη εμπειρία 10+ ετών ως ψυχοθεραπεύτρια. Από τον Ιανουάριο του 2010 ίδρυσε και διευθύνει το Κέντρο Be Yourself (www.be-yourself.gr), όπου παρέχει υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Coaching, Mentoring, Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας, ατομικά ή ομαδικά, σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, MKO και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Είναι κάτοχος Πτυχίου Ψυχολογίας (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μεταπτυχιακού Τίτλου Οργανωτικής & Οικονομικής Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Διπλώματος Personal & Executive Positivity Coaching (Positivity Coaching Academy), έχει 4ετή ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation) και πιστοποίηση Εκπαιδευτή Ενηλίκων στην Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ) και στην Κύπρο (ΑνΑΔ). Αυτή την περίοδο υλοποιεί τις απαραίτητες δράσεις ώστε να λάβει την επίσημη πιστοποίηση της Εκπαιδεύτριας Ενηλίκων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια κατάρτισης 16 ωρών.

Ημερομηνίες:
  • 09/03, 14:00-18:30
  • 10/03, 14:00-18:30
  • 23/03, 14:00-18:30
  • 30/03, 14:00-18:30
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για εγγραφή στο σεμινάριο πατήστε εδώ.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το σεμινάριο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας: Κ. Βαγγέλης Σπετζούρας, Vangelis@grantxpert.eu, 22669266.

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 05/03/2021.

Publication Date: 21/02/2021