ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ My HandScraft

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στα δωρεάν εργαστήρια του ευρωπαϊκού μας έργου My HandScraft – Migrants Hands and Skills to Create a Future Track, το οποίο έχει ως στόχο την εκπαίδευση χειροτεχνών και καλλιτεχνών της Κύπρου αλλά και προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου.

Τα εργαστήρια αυτά θα επικεντρώνονται στην πρακτική εξάσκηση μεταξύ των συμμετεχόντων σε τομείς όπως οι παραδοσιακές τέχνες, η κυπριακή και ξένη κουλτούρα, και ενασχόληση με δύο είδη χειροτεχνίας:
  • το λευκαρίτικο κέντημα και
  • τη δημιουργία προϊόντων από ανακυκλώσιμα υλικά, μια τέχνη βασισμένη σε παραδόσεις από τις Φιλιππίνες!
Τέλος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πολύτιμες συμβουλές και πρακτικές εισηγήσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και την κατάρτιση τους στον επαγγελματικό τομέα.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα κόστος, αφού το εργαστήρια χρηματοδοτούνται πλήρως από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Στα εργαστήρια θα τηρηθούν όλα τα επίσημα μέτρα και οι σχετικές προφυλάξεις για τον COVID-19, όπως έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας. My HandScraft workshops

We invite you to participate in the free workshops of our European project My HandScraft - Migrants Hands and Skills to Create a Future Track, which aims to educate artisans and artists in Cyprus as well as refugees, migrants and asylum seekers.

These workshops will focus on the practical training of participants on topics such as traditional arts, Cypriot and foreign cultures, and creation of handicraft products like:
  • lefkaritiko lace
  • Creation of products from recyclable materials based on Philippines’ traditions
Finally, participants will receive valuable tips and guides in order to develop their business skills and support their economic integration into society and labour market.

Participants will receive a certificate of participation, and there will be no cost for them as the project is fully funded by the European Erasmus + program.

* The workshops will comply with all official measures and relevant precautions for COVID-19, as issued by the Cyprus Ministry of Health.

Περισσότερες πληροφορίες/More information: 


Publication Date: 14/09/2020ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ My HandScraft