ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν αυτή τη περίοδο διαθέσιμα σχέδια για προσλήψεις υπαλλήλων. Τα σχέδια αφορούν όλες τις επιχειρήσεις της Κύπρου.
Τα σχέδια θα είναι ανοικτά μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη ετοιμασία των αιτήσεων για πρόσληψη νέων υπαλλήλων μέσω επιχορηγημένων σχεδίων, έχοντας πολύχρονη εμπειρία σε αυτά τα σχέδια.

Αρχικά θα σας κατευθύνουμε στο καταλληλότερο για την εταιρεία σας πρόγραμμα και ακολούθως αναλαμβάνουμε την πλήρη ετοιμασία των αιτήσεων, τη συλλογή των σχετικών δικαιολογητικών και την υποβολή του φακέλου σας.

Τα σχέδια είναι τα ακόλουθα:

Α. Σχέδιο που αφορά άνεργους:
Το σχέδιο καλύπτει όλους τους άνεργους όλων των ηλικιών και δίνεται επιχορήγηση για τους πρώτους 10 μήνες. Μέγιστο χορήγημα για κάθε επιχείρηση είναι €8600.

Β. Σχέδιο που αφορά πτυχιούχους:
Το σχέδιο καλύπτει πτυχιούχους κάτω των 30 χρονών με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση λαμβάνει μέγιστο χορήγημα €6000 για τους πρώτους 6 μήνες.

Γ. Σχέδιο που αφορά μακροχρόνια άνεργους:
Το σχέδιο καλύπτει άνεργους εγκεγραμμένους στη δημόσια υπηρεσία πέραν τους 6 μηνών με σκοπό της κατάρτιση τους από την επιχείρηση διάρκειας 6 μηνών. Η επιχείρηση λαμβάνει μέγιστο χορήγημα €4000 για τους πρώτους 4 μήνες.

Δ. Σχέδιο που αφορά την Εργασιακή αποκατάσταση αποφυλακισθέντων:
Το σχέδιο καλύπτει άτομα που έχουν αποφυλακισθεί και είναι εγγεγραμμένα ως άνεργοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Δίνεται επιχορήγηση για 24 μήνες

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Έλενα Στυλιανού στο 22669266 ή με email (admin@grantxpert.eu)

Publication Date: 12/11/2020ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ