ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ GRANTXPERT ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ GRANTXPERT ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Tο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (πρώην Σχέδια Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας) έχει προκηρυχθεί στις 17 Μαϊου 2021.

Με εξειδίκευση 13 ετών στο συγκεκριμένο Σχέδιο, η ομάδα της GrantXpert έχει βοηθήσει μέχρι σήμερα πέραν των 100 νέων να λάβουν έγκριση, ώστε να επιχορηγηθεί η νέα επιχειρηματική τους πρόταση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Όπως πάντα, θέλουμε και φέτος να στηρίξουμε ενεργά τους εν δυνάμει νέους επιχειρηματίες και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην ετοιμασία και υποβολή μιας ολοκληρωμένης και σωστά τεκμηριωμένης πρότασης. Η ομάδα μας θα αναλάβει να καθοδηγήσει ένα μικρό αριθμό αιτητών στην προσπάθεια τους αυτή. Για αυτά τα άτομα θα αναλάβουμε να ετοιμάσουμε και να υποβάλουμε τον φάκελο τους από το Α μέχρι το Ω.

Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει για το συγκεκριμένο Σχέδιο, θεωρούμε σωστό να σας ενημερώσουμε για τις πρόνοιες του Σχεδίου, με ποια κριτήρια θα επιλεχθούν οι επιτυχείς προτάσεις και πώς μπορείτε να αυξήσετε τις πιθανότητες σας για να εγκριθεί η αίτησή σας. Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε στις 31 Μαϊου διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης ειδικά για αυτό το Σχέδιο, όπου θα ακούσετε με απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο τα όσα ισχύουν για αυτό το Σχέδιο μαζί με πρακτικά tips για επιτυχία και τρόπους αποφυγής συνήθων λαθών.

Είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής και η προπληρωμή του ποσού των 20 Ευρώ για να μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαδικτυακή μας εκδήλωση. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής και της πληρωμής σας, θα σας σταλούν στο email σας όλες οι πληροφορίες για να μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω Zoom. Σας παρακαλώ όπως προσθέτετε το όνομά σας με την πληρωμή ώστε να γνωρίζουμε από ποιο άτομο έχει σταλεί η κάθε πληρωμή.

Όλες οι πληροφορίες φαίνονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Θα χαρούμε να σας έχουμε μαζί μας!

Publication Date: 24/05/2021