ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GRANTXPERT: ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GRANTXPERT: ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η διαρκής κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες τους.

Οι ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας αλλάζουν τόσο συχνά και απότομα, που οι εργαζόμενοι καλούνται να αποκτούν συνεχώς καινούριες γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό έχει γίνει ακόμη πιο εμφανές μέσα από την πρωτόγνωρη κατάσταση που όλοι βιώνουμε λόγω της πανδημίας εδώ και ένα χρόνο. Οι αλλαγές ήταν τόσο ραγδαίες που οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα με ένα βίαιο τρόπο, έχοντας ως συνοδοιπόρο τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική.

Στο πλαίσιο αυτό, η GrantXpert μέσα από την μακρόχρονη πείρα στη διαχείριση γνώσης διαμέσου των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την πολύχρονη συσσωρευμένη διδακτική εμπειρία των στελεχών της, τους ισχυρούς δεσμούς με τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και την ικανότητά της να αναπτύσσει καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, έχει προχωρήσει στην δημιουργία του νέου τμήματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Συμβουλευτικής.

Με τη δημιουργία του νέου της τμήματος, η GrantXpert, σκοπεύει να μετατρέψει όλη τη συσσωρευμένη γνώση, που αναπτύχθηκε και αποκτήθηκε μέσα από την μακρόχρονη υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σε εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, τα οποία να αναπτύσσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους συμμετέχοντες.

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, η GrantXpert θα προσφέρει τα πιο κάτω πολύεπιχειρησιακά προγράμματα, που έχουν λάβει έγκριση από την ΑΝΑΔ:
  • Ανάπτυξη δημιουργικότητας & καινοτομίας εταιρειών μέσω πρακτικών μοντέλων.
  • Ο αποτελεσματικός ηγέτης/manager των επιτυχημένων επιχειρήσεων του μέλλοντος.
  • Προγράμματα ευεξίας για εργαζόμενους: σχεδιασμός υλοποίηση & αξιολόγηση.
  • Αξιοποίηση κονδυλίων από Κυπριακές ΜΜΕ: νέα προγράμματα επιχορηγήσεων για το 2021-2027.
Η GrantXpert, εκτός από τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα, έχει αναπτύξει έναν εξειδικευμένο κατάλογο μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων που απευθύνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας επιχείρησης. Τα προγράμματα αυτά έχουν δημιουργηθεί μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κατόπιν διαβούλευσης με επιχειρήσεις και εργαζομένους. Στόχος και συνειδητή επιλογή της εταιρείας είναι να διαφοροποιηθεί τόσο όσον αφορά τις θεματικές όσο και τη θεωρητική προσέγγιση που είναι διαθέσιμες στην κυπριακή αγορά κατάρτισης.

Ενδεικτικά, για το 2021, η GrantXpert προσφέρει τα πιο κάτω μονοεπιχειρησιακά προγράμματα:
  • Γνωριμία με τον κόσμο του κρασιού και των αποσταγμάτων για επαγγελματίες της εστίασης/φιλοξενίας
  • Επιχειρηματική επιβίωση και ανάπτυξη στην μετά κρίση εποχή.
  • Συναισθηματική νοημοσύνη και ο ρόλος της στην ανάπτυξη επιτυχημένων επιχειρήσεων.
  • Ανάπτυξη προγραμμάτων ευεξίας και προφύλαξης της ψυχικής υγείας, των εργαζομένων, στον χώρο εργασίας.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη: Το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις εισαγωγής, διανομής και μεταποίησης τροφίμων. Το μεγάλο πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων.
  • Εξειδικευμένα πρακτικά σεμινάρια ανάπτυξης πωλήσεων, για εργαζόμενους στον χώρο των τροφίμων και ποτών.
Όλα τα προγράμματα διενεργούνται από πιστοποιημένους, από την ΑΝΑΔ, εκπαιδευτές και δύνανται να επιχορηγηθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας: Κ. Βαγγέλης Σπετζούρας, Vangelis@grantxpert.eu, 22669266.

Publication Date: 02/03/2021