ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ένα πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης διοργανώνεται από την GrantXpert Consulting

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ώστε να γνωρίσουν εις βάθος τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν από Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και πως μπορούν να τα αξιοποιήσουν σωστά προς όφελος της εταιρείας τους. 

Ημερομηνία και χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Λευκωσία: 17 Μαΐου 2018 Hilton Park, Nicosia
Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του σεμιναρίου. Λήψη αρχείου για δήλωση συμμετοχής σε PDF ή σε Microsoft Word.

Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και μέρος του κόστους είναι επιχορηγημένο.

Publication Date: 05/04/2018ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ