ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H GrantXpert διοργανώνει το επιχορηγημένο σεμινάριο THE BUSINESS LEADER OF TOMORROW, που στόχο έχει την ανάπτυξη των απαραίτητων ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων σε νέους επαγγελματίες, ανεξαρτήτου κλάδου.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει άτομα που λαμβάνουν για πρώτη φορά θέση επιτηρητή/επόπτη σε μια επιχείρηση και χρειάζεται να έχουν όλες τις απαραίτητες ηγετικές ικανότητες για να διαχειριστούν και να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
  • Αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του διευθυντή και του ηγέτη
  • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις σχέσεις με τους συναδέλφους και πελάτες τους, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις και οι παρεξηγήσεις
  • Δίνουν και να παίρνουν ανατροφοδότηση από υφισταμένους και προϊσταμένους
  • Καθοδηγούν και να εποπτεύουν τους υφιστάμενους και την ομάδα τους αποτελεσματικά
  • Αναγνωρίζουν το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε κάθε περίσταση και χρησιμοποιούν καλές πρακτικές για την επίλυση του, μέσω της αξιοποίησης διαφόρων εργαλείων ηγεσίας
  • Παρακινούν την ομάδα ώστε να υλοποιούν τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας
  • Σχηματίζουν ολοκληρωμένες ομάδες με ξεκάθαρες δραστηριότητες και ανάθεση εργασιών,
  • Σκέφτονται με στρατηγικό τρόπο για το όφελος της εταιρείας μακροπρόθεσμα.
Ημερομηνίες και χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Λευκωσία: 15-16/11/2017, Classic Hotel
Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00
Δικαίωμα συμμετοχής: €338 + ΦΠΑ, Μείον €238 (Χορηγία ΑνΑΔ)
Καταβλητέο ποσό ανά άτομο: €100 + ΦΠΑ (€64.22)

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο. Λήψη αρχείου για δήλωση συμμετοχής σε PDF ή σε Microsoft Word.
Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τελευταία ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής: 10/11/2017

Publication Date: 27/09/2017ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ