ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η GrantXpert Consulting διοργανώνει για ακόμα μια φορά το πολύ επιτυχημένο σεμινάριο THE BUSINESS LEADER OF TOMORROW: Ανάπτυξη και ενίσχυση των νέων ηγετών στις κυπριακές επιχειρήσεις. 

Το σεμινάριο αφορά νέους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις ηγετικές και διευθυντικές τους ικανότητες και να είναι σε θέση να διευθύνουν τις ομάδες τους αποτελεσματικά.

Διαφέρει από τα συνηθισμένα σεμινάρια μιας και είναι πολύ πρακτικό, διαδραστικό και ευχάριστο! 

Ημερομηνίες και χώρος διεξαγωγής σεμιναρίου:
Λευκωσία: 09-10/05/2018, Hilton Park, Nicosia
Ώρες διεξαγωγής: 09:00-17:00

Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του σεμιναρίου. Λήψη αρχείου για δήλωση συμμετοχής σε PDF ή σε Microsoft Word.
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου μεγάλο μέρος του κόστους είναι επιχορηγημένο.

Publication Date: 19/03/2018ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ